Kantoorruimte

Huurovereenkomst kantoorruimte en andere bedrijfsruimte in de zin van art. 7:230a BW

In tegenstelling tot hetgeen in de ROZ model huurovereenkomst voor 7:290 bedrijfsruimte als uitgangspunt is opgenomen, is in dit model voor 7:230a bedrijfsruimte (opnieuw) gekozen voor huur 'met alles erop en eraan', voor zover aanwezige installaties en andere voorzieningen in het proces-verbaal van oplevering niet zijn uitgezonderd. In het model is (opnieuw) geen regeling met betrekking tot toekomstige huurprijsaanpassingen aan de markthuur opgenomen. Het staat partijen volledig vrij om daar elke gewenste afspraak over te maken.

Downloads

Download hier de huurovereenkomst, de algemene bepalingen en de bijbehorende handleiding:

Huurovereenkomst kantoorruimte (februari 2015)

Algemene bepalingen kantoorruimte (februari 2015)

Handleiding huurovereenkomst kantoorruimte (februari 2015)

Handleiding kantoorruimte bijlage demarcatielijst (februari 2015

Algemene voorwaarden ROZ 2009