Dit is de website van de Vereniging Raad voor Onroerende Zaken (ROZ).


De ROZ model huurovereenkomsten met betrekking tot  woon-, winkel- en kantoorruimte en autoboxen kunt u downloaden van deze website.

De VGM Modelovereenkomst bestaat uit de Model Raamovereenkomst en de Model Complexovereenkomst. Het bepaalde in de Raamovereenkomst, de Complexovereenkomst en de Algemene Voorwaarden is onlosmakelijk met elkaar verbonden. Deze overeenkomsten kunt u downloaden via deze website. 

ROZ Performancemeting BV is per 1 januari 2010 opgegaan in IPD Nederland en gehuisvest in Almere. Met ingang van 8 oktober 2010 is de nieuwe website van IPD Nederland ook gereed. Ga naar www.ipd.com/netherlands voor meer informatie.